دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

ما محصولاتی با درجه خلوص بالایی تولید کرده ایم که دارای مقادیر بسیار ناچیز از عناصری مانند نیکل، آهن، سرب و ... شده است.
حتی گاهی نیز به خاطر رضایتمندی مشتریان در چهار چوب سیاستهای شرکت به اضافه کردن بعضی عناصر نیز همت گماشتیم.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات باسط فرآور پویا