دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

شرکت افرا تجهیز شیمی
یک شرکت تولید کننده در امور پوشش تولید کننده مواد شیمیایی مشاوره و راه اندازی خطوط ابکاری انالیز و رفع عیوب محلول های آبکاری میباشد

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات شرکت افرا تجهیز شیمی