دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

زمینه فعالیت این واحد درتولید ادوات کشاورزی شامل انواع روتیواتورهای کشویی و ثابت در تیپ های گیربکس سبک و سنگین ، انواع روتوچیزل مرکب در سایزهای مختلف ،مته چاله زن تراکتوری ،ترنچر حفاری پشت تراکتوری و ساخت گاردون های کشاورزی و قطعات صنعتی می باشد.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات فلاوردشت سپاهان