دسته بندی کالاها


دربــاره مـا

در سال 1373 شرکت توس کاویان در زمینه توسعه سیستم های نوین آبیاری آغاز به کار نمود. شرکت توس کاویان برای اولین بار در کشور کود های ریز مغذی شرکت کاوین را در سطح گستره در استان خراسان و استان های همجوار توزیع نمود و در حال حاضر تولیدات این شرکت تحت نام یاراویتا قابل عرضه و استفاده می باشد.

همچنین شرکت توس کاویان با توجه به معضل کمبود آب و خشکسالی اقدام به تحقیق در امر آبرسانی به روش های نوین نمود که در این راستا در سال 1380 موفق به معرفی و تولید لوله آبیاری دریچه دار هیدروفیکس گردید.

آبیاری با لوله دریچه دار هیدروفیکس مقرون به صرفه و کم هزینه ، کارامد و بسیار موفق عمل نموده و در حال حاضر در کشورهای همسایه و آفریقا مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 مشاهده بیشتر

فیلم معرفی شرکت

محصولات و خدمات توس (طوس) کاویان