دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

آشنایی با شرکت پارت کنترل به عنوان یکی از شرکت های مطرح و دارای سابقه ای قریب به دو دهه حضور مستمر در حوزه ی برق، سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی برای بسیاری از مشتریان ما اسان و باعث افتخار ما خواهد بود.
خط مشی ترسیم شده از سوی مدیریت این شرکت توسعه ی همگام با پیشرفت تکنولوژی در عرصه ی کنترل و اتوماسیون بوده و رویکرد مهمی که در این راستا و در چشم انداز خود آن را دنبال می نماید کارآفرینی، بومی سازی تکنولوژی اتوماسیون و توسعه ای با محوریت دانش و نیزحمایت از مشتریان و صاحبان صنایع است.
در این راستا علاوه بر استفاده ازنظرات و ایده های کارشناسان و اعضای جوان و خلاق این شرکت، از راهنمایی مشاوران و همچنین استفاده از تجارب اساتید متخصص و توانمند این حوزه ی تخصصی در پیشبرد اهداف شرکت استفاده شده است.
برای افزودن اطلاعات شما و آشنایی با شرکت پارت کنترل لازم است بدانید که این شرکت دارای سه بخش فعال است، که شامل؛
دپارتمان بازرگانی
دپارتمان فنی مهندسی
دپارتمان آموزش

 
 مشاهده بیشتر

مجوزها

فیلم معرفی شرکت