دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

گروه کشاورزی اندیشه سبز به شما کمک خواهند کرد تا تغذیه صحیح و اصولی را در باغات و زراعت اعمال نموده و آب را مدیریت کرده و خاک این سرمایه گرانبها حفظ شود. یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود در کشاورزی راندمان بالا نداشته باشیم آن است که تغذیه صحیح در زمان درست اعمال نمی شود. ما با چند روش به شما کمک می کنیم:
ارائه محصولات
مشاوره اختصاصی متناسب با وضعیت آب و خاک
ارائه اطلاعات علمی به روز به شما
آموزش کارشناسان جوان و کشاورزان
ارائه برنامه اختصاصی جهت اصلاح خاک های شور و قلیا
ترویج رایگان راه حل های دقیق
ارائه خدمات مشاوره از طریق سامانه پیام کوتاه اندیشه سبز
ارائه برنامه اختصاصی جهت تغذیه و مدیریت آب در باغات پسته و خرما

 
 مشاهده بیشتر