دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

زمینه اصلی فعالیت شرکت آرپی در حوزه هوشمند سازی و بومی سازی خانه هوشمند می باشد و همچنین در زمینه رباتیک، ساخت و طراحی نمونه های اولیه انواع ربات فعالیت می کند.
یکی از محصولات شرکت آرپی سنسور تشخیص حضور است.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات آرپی