دسته بندی کالاها


دربــاره مـا

شرکت فناوری توحیدی آرمانشهر در زمینه کشاورزی فعالیت می کند که محوریت اصلی این شرکت گلخانه هوشمند می باشد. این شرکت در نظر دارد تا در مسیر بهینه سازی بخش کشاورزی و با هدف افزایش کیفیت محصولات و کاهش مصرف آب گام هایی در جهت پیشرفت کشاورزی بردارد.

 
 مشاهده بیشتر

گواهینامه ها

مجوزها

استاندارد ها

پیوست ها

فیلم معرفی شرکت

محصولات و خدمات فن آوری توحیدی آرمانشهر