دسته بندی کالاها


دربــاره مـا

شرکت توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه صادرات مواد معدنی فعالیت می کند. این شرکت با هدف توسعه صادرات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور ایران فعالیت می کند.
کشورهای بازار هدف این شرکت در حال حاضر: چین، عمارات، هند، عمان، قطر می باشند.
دیدگاه شرکت: تعامل و تبادل با مشتریان و اطلاع دقیق از خواسته های آن ها، اعمال حداکثر انعطاف و تولید محصول منطبق با نیاز مشتری، بدین صورت که اطلاعات لازم جمع آوری می شود و طرح پیشنهادی که بهینه و قابل اعتماد و مقرون به صرفه است به صورت بسته ای کامل و قابل اطمینان ارائه می گردد.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات ناجی توسعه تجارت پارسا