دسته بندی کالاها


دربــاره مـا

شرکت پدیده شیمی ایساتیس:
طراحی ساخت ونصب کارخانجات شیمیایی، معدنی و صنعتی مطالعات و تحقیقات تخصصی در امر تولید فرآیندهای های تک مورد نیاز کشور فروش دانش فنی در بخش های شیمیایی و معدنی شرکت و عضویت در سمینارها و مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج آموزش کامل و خدمات پس از فروش بعد از اجرای پروژه های شیمی و آزمایشگاهی

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات پدیده شیمی ایساتیس