دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک
- ۳۸۰ تن هایتین ساترن ۲۰۱۱
- ۴۷۰ تن هایتین۲۰۱۱
- ۳۲۰ تن سینگر ۲۰۱۴
- ۶۵۰ تن ظهراب۲۰۰۹
- ۲۸۰ تن هایتین مارس۲۰۱۵
- ۳۰۰ تن پارسیان ۸۸
- ۵۳۸ تن HQT ۲۰۰۸
- ۱۶۸ تن NBM ۲۰۰۷
- ۱۲۸ تن NBM ۲۰۰۷
- ۳۶۸ تن NBM ۲۰۰۸

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات فرآیندپلاستیک