دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

شرکت فناب صنعت گلپا از سال 1371 در زمینه ی تولید انواع ادوات کشاورزی شامل: خرمنکوب و علوفه کوب و انواع آسیاب پشت تراکتوری و آسیاب برقی شروع به طراحی و تولید نموده و در مدت این چند سال کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده تا بتواند رضایت کشاورزا ن عزیز را جلب نموده ، وبا تکیه بر همین اصل ،موفق به کسب ثبت اختراع آسیاب پشت تراکتوری و آسیاب غلطکی و سرشاخه خرد کن(چوب خرد کن) و عضو یت در انجمن صنفی سازندگان ادوات و ماشین آلات کشاورزی (سامک) و انجمن اتماک در سال های 1385 و 1395 شده است و در حال حاضر یکی از بزرگترین سازندگان ادوات کشاورزی در ایران می باشد ،و امروز نگاه خود را به آینده ای نه چندان دور دوخته ایم تا شاهد روزی باشیم که در مکانیزاسیون کشاورزی ایران چیزی جز خود کفایی و افتخار نبینیم.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات فناب صنعت گلپا